Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

ricejuggler
9039 b6dc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainzynier inzynier
6269 8db8 500
Reposted fromarexandriuhrae arexandriuhrae viakoszmarek koszmarek
ricejuggler
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viakoszmarek koszmarek

July 19 2017

ricejuggler
2198 a3cd 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viahugostiglitz hugostiglitz
ricejuggler
Czy dos­tałaś kiedyś wszys­tko, cze­go pragnęłaś? I wte­dy zro­zumiałaś, że nie o to ci chodziło? 
— Neil Gaiman
Reposted fromnezavisan nezavisan viakoszmarek koszmarek
ricejuggler
9988 3cb6 500
Szarańcza
Reposted fromEDi EDi viakoszmarek koszmarek
ricejuggler


The Imperial Flush
ricejuggler
The reason not to use bluetooth headphones
Reposted fromtgs tgs viahugostiglitz hugostiglitz
ricejuggler
1767 d605 500
Reposted fromelegy elegy viaburdeltata burdeltata
ricejuggler
2088 84fb 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaburdeltata burdeltata

July 18 2017

ricejuggler
8438 84bb 500
Reposted frompanpancerny panpancerny viakoszmarek koszmarek
0574 77c3 500

nadanzum:

Petra, Jordan

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakoszmarek koszmarek
ricejuggler
1325 6e9b
Reposted fromtfu tfu viahugostiglitz hugostiglitz
ricejuggler
1345 208c
Reposted fromtfu tfu viaPaseroVirus PaseroVirus
ricejuggler
6636 38f3
Reposted fromgainaxing gainaxing viaPaseroVirus PaseroVirus
ricejuggler
0438 6a99 500
WE WUZ POLSKA AND SHIET KURWA
Reposted fromzelbekon zelbekon viaburdeltata burdeltata
ricejuggler
9829 66d8 500
Reposted fromDagarhen Dagarhen viaburdeltata burdeltata
ricejuggler
 Mexican space program
Reposted fromkocikapuc kocikapuc viaburdeltata burdeltata
ricejuggler
ricejuggler
0686 63cc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl